Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri

Proaktif

Proaktif

Sosyal Sorumluluk
Projelerimiz

1. Eğitimden İşe Sosyal Sorumluluk Projesi

Eğitimden İşe Sosyal Sorumluluk Projesi, dış ticaret ve lojistik sektörünün gelişimine destek sağlamak amacıyla, eğitim kurumları, öğrenciler ve dış ticaret firmalarını mesleki eğitim perspektifi ile aynı çatı altında toplamayı amaçlanmaktadır.

Proje, sunduğu imkânlar ve gerçekleştirdiği çalışmalarla mesleki eğitim alanındaki ihtiyaçların karşılanması için bütüncül bir model sunar. Katma değer ve nitelikli iş gücü hedefli bu model diğer mesleki teknik eğitim alanlarına da adapte edilebilir.

Projenin hedef kitlesini eğitim kurumları, öğrenciler ve sektör temsilcileri oluşturmaktadır. Eğitim kurumlarıyla işbirliği yapılarak mesleki eğitimin kalitesinin artırılması nosyonu ile kurumlara teknolojik altyapı, güncel bulut teknolojisi ile üretilmiş web tabanlı çevrimiçi eğitim materyali ve yazılım desteği sağlanmaktadır.

daha donanımlı olmaları ve hızla istihdamları önemli bir hedeftir. Sektör temsilcileri ile işbirliği yapılarak başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesine ve öğrencilerin staj yapmalarına olanak sunulmaktadır.

2. Uçurtma Sosyal Sorumluluk Projesi

Uçurtma Sosyal Sorumluluk Projesi, Eğitim Geleceğimiz sosyal sorumluluk genel faaliyetleri kapsamında, hayallerini gerçekleştirebilmeleri ve uçurtmalarla kendilerini ifade etmeleri için çocuklara olanaklar sunmayı amaçlamaktadır.

Projenin başkahramanı ve fikir sahibi Zahit Mungan, Mardin’de başlayan hayat hikâyesi, ustalığı ve gökyüzünü kucaklayan tasarımları ile etkinliklere yön vermektedir.

Hazırlık aşamasından uçurma deneyimine kadar her adımında fiili olarak projede yer alan çocuklar, aslında gelecekte ihtiyaç duyacakları yaratıcı düşünme, problem çözme, takım çalışması gibi birçok beceriyi uygulamalı olarak edinmektedir.

Hazırladıkları uçurtmaları gökyüzü ile buluşturan öğrencilerin, kendi tasarımı uçurtmaları çevreleriyle değişik ortamlarda paylaşmanın gurur, heyecan ve mutluluğunu yaşaması hedeflenmektedir

3. Okula Destek Sosyal Sorumluluk Projesi

DBC projesi kapsamında geliştirilmekte olan yöntemin bir aktüatör olarak yer alacağı bu ürüne yönelik proje ile portatif giyilebilen bir aparat tasarımı ve gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Aparat, yüz ya da kafa etrafında bir basınçlı hava/ışık/sinyal duvarı oluşturarak koruma sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.

Klasik maske benzeri koruma çözümlerine önemli bir alternatif olarak salgın veya enfekte riski yüksek bazı özellikli ortamlarda önleyici tedbir ürünü olarak ticarileştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje dört adımda gerçekleştirilmektedir.

Çevrimiçi Destek Platformu, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için ilköğretim okulları ile destek sağlayıcıları bir araya getirmektedir. Bu amaçla okullar, teknolojik donanım (bilgisayar, akıllı tahta vb.), fiziki iyileştirme (sınıfların boyanması, okul yenileme vb.), öğrenciler için kıyafet, seminerler ve eğitim malzemeleri (kütüphane kitapları, deney malzemeleri vb.) gibi değişik talepler açabilmektedir.

Platformda açılan talepler, platforma yer alan kişi ve kurumların destek oranı doğrultusunda karşılanmaktadır.

3. Okula Destek Sosyal Sorumluluk Projesi

İçinde yaşadığımız bu coğrafyanın güncel ihtiyaçlarına uygun, uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir bir yapıda oluşturduğumuz sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle toplumsal hayata katma değer ve pozitif etki sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 12 yıl önce yayılmasını umut ettiğimiz iyilik dolu projemizi, “nasiplen.com ve org” sitemizi aynı amaçlar için yeniden devreye almanın heyecanını yaşıyoruz.

Peki, biz neler yaptık?

Kazancımızla, kalbimizle, emeğimizle desteklediğimiz bu proje sayesinde kimi zaman Uşak'ta refüjdeki bir fidana can suyu olduk kimi zaman bir hastanın reçetesine, aşına el attık… Hayata iyilikle dokunmak için kendimize hiç sınır koymadık, bu evrende yardıma ihtiyacı olan tüm canlılara destek olmayı öncelikli vazifemiz olarak benimsedik.

Dünyamızın ve ülkemizin en zor zamanlarına tanık olduğumuz bu günlerde hayatı ve umudu yeniden yeşertmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için çabalayacak, aldığımız her nefeste attığımız her adımda insan olmanın gereklerini yerine getireceğiz.

Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri