Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri

Proaktif

Proaktif

Ar-GE
Projelerimiz

1. Mikroservisler ve Yüksek Erişilebilirlikli Dağıtık Mimari Tabanlı Dış Ticaret Yönetim Sistemi ve Yazılımı Geliştirilmesi Projesi

Proje kapsamında mikroservisler mimarisi esaslı geliştirilecek sistem ve yazılımlar ile iş hayatındaki tüm sektörlerin ihtiyaç duyacağı Data Analitik, Müşteri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Süreçleri Yönetimi, Muhasebe/Finans ve Pazarlama/Satış Yönetimi ve diğer eklenebilecek gerekli bileşenler ile esnek bir modüler yapı dâhilinde açık sistemli, bulut tabanlı genişleyebilir ve İnternet üzerinden erişilebilen çerçeve bir platform çözümü elde edilmesi ve ticarileştirilmesi amaçlanmaktadır..

Yapılan ön çalışmalar neticesinde ilk hedef ürünün Dış Ticaret sektöründen birçok firmaya sunularak genişleyecek bir uyarlanabilir proje yaklaşımı örnek alınarak geliştirilecek sistem ve yazılımın tüm sektörlerin ihtiyaçlarına dinamik bir şekilde cevap verecek esnek ve modüler tasarımı yapılmaktır.

Proje çıktısı web uygulamalar, farklı sektörlere uygun olarak özelleştirilebilir Dijital Yönetim Sistemleri ile firmalarda yetişmiş çok sayıda nitelikli personel ihtiyacını optimize edecek şekilde iş yapışa yönelik ve ürünü yeni kullanacaklara destek amacıyla çevrimiçi yardım bölümleri ile altyapı, materyal ve destek ortamı olarak da kullanılabilecektir.

Projenin Ar-Ge ve yenilik kapsamında açık sistemler ile özelleştirilebilir nitelikte tasarımlarla Dijital Yönetim Sistemi ile web/sunucu uygulama yazılımları geliştirilmektir. Mikroservisler ve yüksek erişilebilirlikli dağıtık mimari ile oluşturulacak altyapının lokal ve global ölçekte proje çıktısı ürünü kullanacak firmalara data analitik çalışmaları ve etkinlik açılarından önemli katkı sağlaması planlanmaktadır.

Geliştirilecek çok modüllü iş-süreç yönetim web yazılımlarının felaket senaryolarına karşın dayanıklı, yüksek erişilebilirliğe sahip dağıtık ve bulut tabanlı mimarisi, projenin önemli bir özelliğidir. Böylelikle sistem güvenilir bir ortam sunarak kolayca ölçeklenebilecek ve yeni sektörlere uyarlanabilecektir..

2. DBC DontBeCloser (DahaYakınOlma) Projesi

DBC projesi, yakındaki cep telefonu keşfine yönelik Bluetooth tabanlı bir yöntem ile güvenli sosyal mesafenin korunması yazılımı (entegre bir mobil uygulama ve web uygulama) geliştirilmesini hedeflemektedir.

Proje ile sosyal mesafenin korunumuna yönelik mobil uygulama içerisinde yer alacak bir özgün kullanıcı tespit ve mesafe kestirim yöntemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır (ilk versiyon).

Cep telefonu kullanıcıları için geliştirilecek bu yöntem tabanlı mobil uygulama ile başkaca cep telefonu kullanıcılarının ön tanımlı belirli bir uzaklıkta tespit edilmesi ve alarm/bildirim ile mobil uygulama kullanıcısının uyarılması amaçlanmaktadır.

Proje çıktısı ile temel bir çalışma olarak firmanın mobil uygulama dünyasında etkin bir şekilde yer alması (ilk versiyon) ve yeni projeler ile işbirlikleri öngörülmektedir.

Sonraki versiyonlar için teknik, proje ve ürün/pazar planlaması ile ticari perspektif amaçlanmaktadır.

3. SB SmartBlowing (Akıllı Üfleme) Projesi

DBC projesi kapsamında geliştirilmekte olan yöntemin bir aktüatör olarak yer alacağı bu ürüne yönelik proje ile portatif giyilebilen bir aparat tasarımı ve gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Aparat, yüz ya da kafa etrafında bir basınçlı hava/ışık/sinyal duvarı oluşturarak koruma sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır

Klasik maske benzeri koruma çözümlerine önemli bir alternatif olarak salgın veya enfekte riski yüksek bazı özellikli ortamlarda önleyici tedbir ürünü olarak ticarileştirilmesi hedeflenmektedir

Cep telefonu kullanıcıları için geliştirilecek bu yöntem tabanlı mobil uygulama ile başkaca cep telefonu kullanıcılarının ön tanımlı belirli bir uzaklıkta tespit edilmesi ve alarm/bildirim ile mobil uygulama kullanıcısının uyarılması amaçlanmaktadır.

Proje çıktısı ile temel bir çalışma olarak firmanın mobil uygulama dünyasında etkin bir şekilde yer alması (ilk versiyon) ve yeni projeler ile işbirlikleri öngörülmektedir.

Sonraki versiyonlar için teknik, proje ve ürün/pazar planlaması ile ticari perspektif amaçlanmaktadır.

4. Dış Ticaret Yönetimi Detay Beyan Uygulaması Çevrimiçi Mesleki Eğitim Sistem ve Yazılımı Geliştirilmesi Projesi

Proje kapsamında, ulusal ve global Dış Ticaret Yönetim Sistem ve Yazılımlarının (DTYS) en önemli bileşenlerinden olan çevrimiçi Detay Beyan (DB) uygulama süreçlerinin profesyonel mesleki eğitim ve sertifikasyon çözümü olacak etkin bir çevrimiçi web uygulama sistemi ve yazılımı geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ağırlıklı olarak firma öz kaynakları ile yürütülmekte olan proje, KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı kapsamında da desteklenmektedir (No:06.11.2020/2045)..

5. Be Closer Projesi ile Eğitimde Fırsat Eşitliği Yaratıyoruz

Geleceğe değer üretmek ve hayallerini gerçeği yapan nitelikli bireyler yetiştirmek hedefiyle öğrencilerin eğitim sürecinde yaşadığı zorlukları dünün araçlarıyla değil, yarının teknolojisiyle çözüme kavuşturuyoruz.

Bu kapsamda değişen dünyanın dinamiklerine uygun olarak, eğitimde fırsat eşitliği yaratan Be Closer Projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz.

Be Closer Projesi; çevrim içi eğitim sistemi ve yazılımı ile eğitmenlerin öğrencilerle etkin diyaloglar geliştirmesini, video-konferans yöntemi ile internetin olduğu her yerden derslere katılmayı ve yönetim sistemi ile eğitmenlerin öğrenci ders takibini yapabilmesini mümkün kılıyor.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi ve benzeri durumları dikkate aldığımızda, mesleki eğitimden hayat boyu öğrenmeye kadar her aşamada kesintisiz bir eğitim dönemi başlatmak için teknolojinin gücünü ekonomik çözümlere entegre ederek gelişime, öğrenmeye, yenilenmeye açık olan herkese fayda odaklı bir sistem sunuyoruz.

Be Closer’ın Kullanıcısına Sunduğu Faydalar:

  • Kullanım kolaylığı
  • Süresiz çevrim içi iletişim
  • Ekran paylaşımı
  • Ekrana müdahale imkânı ve interaktif ders
  • Yöneticiye özel ses ve görüntü yetkisi

Proaktif Dijital Yönetim ve Eğitim Sistemleri